Bu videoda Alarge AL KAR Karbon Siyahı Miktarı Tayini Cihazını tanıtıyoruz. Alarge AL KAR Karbon Siyahı Tayini Test Cihazı ISO 6964, ASTM D 1603 standartlarına uygun. PE, PP ve PB malzemelerin karbon siyahı içeriğini belirlemek için kullanılır. İşlem standardlara bağlı olarak yüksek sıcaklıkta ve inert atmosfer altında yapılır. Karbon siyahı miktarı ağırlık farkından yararlanarak hesaplanır.

Bu videoda Alarge AL MFI Eriyik Akış Ölçüm(Melt Flow Indexer) cihazını tanıtıyoruz. Erime akış ölçümü testi, plastik hammaddelerin, ürünlerin ve geri dönüşüm granüllerin eriyik akış karakterizasyonunu TS EN ISO 1133, ASTM D 1238 standartlarına uygun olarak gerçekleştirebilir. Ürün veya hammadde polimerin eriyik fazda davranışını simule eder.